Оценивание школьных библиотек. Профессиональный тренинг онлайн для библиотекарей из Гагаузии, Тараклии и школ с русским языком обучения

În data de 24 iunie 2022, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Centrul Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile școlare din zona Centru, Sud și mun. Chișinău a desfășurat trainingul profesional Оценивание школьных библиотек cu bibliotecari școlari din UTAG, Taraclia și școlile cu predare în limba rusă.

Subiecte discutate: cadrul de referință al evaluării, gradul de obligativitate și termenul de evaluare, scopul și importanța evaluării bibliotecilor școlare, criterii minime obligatorii pentru evaluarea bibliotecilor școlare, structura și conținutul portofoliului de evaluare.

La instruire au participat 66 bibliotecari.

You may also like...