Întreabă bibliotecarul

„Întreabă bibliotecarul” este un serviciu de referințe prin poșta electronică (e-mail), pentru asistență informațională de la distanță, în mod gratuit și care răspunde la întrebările utilizatorilor, indicându-le resursele informaționale din colecția bibliotecii sau internet și direcționându-i către acestea.

Serviciul este conceput să răspundă la necesităţile de documentare şi studiu a utilizatorilor, oferindu-le:

  • informaţii generale privind Biblioteca Ştiinţifică UPSC (colecțiile bibliotecii, structura organizațională, adrese, condiţii de acces, servicii, orar, etc.);
  • răspunsuri la cereri de referinţe factografice în conformitate cu specificul colecţiilor şi serviciilor puse la dispoziție de bibliotecă;
  • referinţe bibliografice din cataloagele electronice şi tradiţionale proprii sau din alte surse de informare ale bibliotecii;
  • informaţii de redirecţionare către o altă instituţie (bibliotecă, centru de documentare etc.) care ar putea oferi răspunsul la cererea de referinţe a utilizatorilor.
  • orice alt tip de referinţe, în coordonatele stabilite de domeniul de acces şi competenţă a BȘ UPSC.

Răspunsul îl trimitem în decurs de două zile, în intervalul luni-vineri. Pentru întrebările primite în week-end răspunsul este trimis luni.

Întrebările care necesită o cercetare bibliografică complexă, precum şi realizarea de referate, traduceri etc. nu fac parte din acest serviciu.