Category: Activități

Resurse informaționale în sprijinul instruirii

În data de 19 aprilie 2024, studenții anului III de la Facultatea Filologie și Istorie, programul Limba și literatura română și limba engleză, grupa 301, profesor: Aliona Zgardan, dr., conf. univ. și masteranzii Facultății Limbi...

Secțiunea „ROLUL BIBLIOTECII UNIVERSITARE ÎN PROMOVAREA ȘTIINȚEI DESCHISE” din cadrul Conferinței Științifice Internaționale „ȘTIINȚĂ ȘI EDUCAȚIE: NOI ABORDĂRI ȘI PERSPECTIVE”

În perioada 21-22 martie 2024, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut loc Conferința Științifică Internațională „ȘTIINȚĂ ȘI EDUCAȚIE: NOI ABORDĂRI ȘI PERSPECTIVE”, care abordează probleme actuale pentru societatea contemporană în plan...

Cultura informației!

Azi, 27 februarie 2024, studenții anului III,  Program „Psihologie” și masteranzii anului II, Program “Activitatea psihoeducațională, de consiliere și psihoterapie a psihologului practic”, au fost instruiți la orele de Cultura informației (formator – Ala Susarenco) despre...

Resurse informaționale în sprijinul procesului de cercetare. Workshop

Astăzi, 13 noiembrie 2023, 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐒̦𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐠𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 „𝐈𝐨𝐧 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐧𝐠𝐚̆” a prezentat doctoranzilor anului I, Școala Doctorală Psihologie 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒊̂𝒏 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒋𝒊𝒏𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆. Formator: SUSARENCO Ala, șef Serviciul Informațional.