Project “Modernization of academic library services in Moldova”

Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

Scopul proiectului:

Modernizarea învăţământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea bibliotecilor universitare.

Cele trei obiective principale sunt:

  1. Consolidarea capacităţilor bibliotecarilor din bibliotecile universitare, şi prin ei – a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior.
  2. Crearea şi susţinerea unei reţele a bibliotecilor universitare din Republica Moldova, conectată cu bibliotecile universitare din întreaga lume.
  3. Advocacy privind importanţa rolului bibliotecarului / bibliotecii în societate.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1: „Crearea unor parteneriate instituţionale puternice şi de durată  printr-o colaborare academică între instituţiile de învăţământ superior din Norvegia şi din ţările cooperante”: Experţii din Norvegia şi România vor participa la workshop-uri şi vor contribui la extinderea reţelelor. Acest lucru a avut loc şi în proiectele pe care le-am avut deja cu ASEM.

Obiectivul 2: „Colaborarea regională între instituţiile de învăţământ superior din ţările cooperante”: Toate instituţiile care participă la acest proiect de dezvoltare a bibliotecilor au semnat un acord la nivelul rectorului şi vor participa la managementul proiectului. De asemenea, la nivel de bibliotecă, colaborare şi crearea reţelei va avea loc prin participarea la ateliere de lucru.

Obiectivele 3 şi 4: „Dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor de studiu care sunt considerate relevante pentru nevoile din ţările cooperante” şi „Educaţie bazată pe cercetare şi orientată spre internaţionalizare la instituţiile din ţările care participă la proiect”: Mai ales cultura informaţiei, care este bine documentată la ASEM prin proiectele noastre anterioare.

Obiectivul 5: „Îmbunătăţirea managementului universitar, inclusiv punerea în aplicare a reformelor legate de procesul de la Bologna”: Acest lucru este valabil şi pentru bibliotecile universitare.

Parteneri Norvegia

Parteneri România

Parteneri Republica Moldova


Logo-ul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” va asigura identitatea vizuală unitară a parteneriatului și va fi folosit pe materialele proiectului, pe diferite canale de comunicare utilizate de cele 21 de instituții participante la proiect.

Concursul de logo al Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a fost lansat în cadrul workshopului nr.2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” (13-14 iunie 2016). În faza finală concursului au participat Silvia CIOBANU, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălţi și Ana MUNTEAN, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

  1. Logo-ul realizat de Silvia CIOBANU
  2. Logo-ul realizat de Ana MUNTEAN

Logo-ul nr. 2 a fost desemnat ca semn distinctiv al proiectului.

Logoul conține litere majuscule ale denumirii fiecărei țări care participa la acest proiect (MD-Moldova, NO-Norvegia, RO-Romania). Pe lateral este denumirea propriu zisă a proiectului – “Modernization of academic library services in Moldova”. În partea de sus a logo-ului este sigla Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, în partea de jos este sigla Universităţii din Bergen, Norvegia, care sunt instituțiile coordonatoare ale acestui proiect. Culoarea textului pe lateral și pe centru este un albastru deschis. Pe mijloc, la abrevierea denumirilor țărilor, care servește drept punct de conexiune dintre parteneri, este folosită o nuanță de albastru închis.