CREAREA ÎNREGISTRĂRII ORCID ȘI CONECTAREA ID-ULUI LA ALTE SISTEME INFORMAŢIONALE. Seminar

În data de 11 aprilie 2023, a avut loc seminarul cu tema „Crearea înregistrării ORCID și conectarea ID-ului la alte sisteme informaţionale” organizat în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Secția Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

În cadrul seminarului au fost discutate următoarele subiecte:

  • Setări pentru vizibilitatea și partajarea elementelor din înregistrarea ORCID.
  • Acordarea permisiunilor organizațiilor de încredere.
  • Metadate pentru descrierea publicaţiilor.
  • Importarea metadatelor din alte sisteme.

Formator:  Valentina Stratan, Serviciul Informațional, Biblioteca Științifică a UPSC.

You may also like...