Servicii

LISTA

SERVICIILOR PRESTATE DE BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

 

Lista serviciilor de bază oferite de bibliotecă gratuit

 

SERVICII DOCUMENTARE

 1. Asigurarea informaţională şi documentară a procesului de instruire și cercetare
 2. Acces la resurse informaționale pe diferite suporturi (colecții de documente de bibliotecă, baze de date)
 3. Împrumutul la domiciliu al publicațiilor tipărite
 4. Împrumutul documentelor pentru consultare în incinta bibliotecii
 5. Primirea şi îndeplinirea comenzilor preliminare
 6. Rezervarea documentelor pentru un anumit termen
 7. Prelungirea termenului de împrumut al documentelor
 8. Împrumutul interbibliotecar naţional

 

SERVICII INFORMAŢIONALE, DE REFERINŢE ȘI BIBLIOMETRICE

 1. Acces la instrumente de informare și resurse de referințe
 2. Cercetări bibliografice tematice
 3. Servicii de referinţă şi consultanţă
 4. Difuzarea selectivă a informației
 5. Zile de informare
 6. Prezentări şi reviste bibliografice
 7. Clasificarea articolelor științifice și oferirea CZU la cerere
 8. Înregistrarea publicațiilor în baza de date Crossref și atribuirea DOI
 9. Elaborarea bibliografiilor (e-bibliografiilor) la cerere în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii
 10. Elaborarea și editarea Anuarului bibliografic „Contribuții științifice ale cadrelor didactice și cercetătorilor UPSC”
 11. Elaborarea buletinelor informative de achiziții recente de documente ale bibliotecii
 12. Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicaţiilor cercetătorilor. Stabilirea indicelui Hirsch al autorilor

 

SERVICII ELECTRONICE

 1. Acces la echipamentul bibliotecii (calculatoare, printere etc.)
 2. Acces la Internet
 3. Acces local la colecția electronică
 4. Acces online la Catalogul electronic PRIMO
 5. Acces online la Repozitoriul Instituțional
 6. Acces la baze de date
 7. Informarea utilizatorilor despre resursele informaționale, serviciile și facilitățile oferite prin intermediul site-ului bibliotecii și rețelelor de socializare
 8. Livrarea electronică a documentelor (articole din publicații periodice, baze de date, capitole sau fragmente din cărți (scanare) prin e-mail
 9. Organizarea expozițiilor virtuale
 10. Organizarea evenimentelor virtuale

 

SERVICII COMUNICATIVE

 1. Înregistrarea utilizatorilor
 2. Turul sau prezentarea bibliotecii pentru utilizatori
 3. Orientarea şi îndrumarea utilizatorilor în spațiile bibliotecii
 4. Instruirea utilizatorilor privind cultura informației
 5. Organizarea activităţilor culturale, educative, ştiinţifice
 6. Organizarea expoziţiilor informative și tematice
 7. Oferirea materialelor promoţionale ale bibliotecii
 8. Elaborarea tutorialelor

 

LISTA

serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de biblioteca UPS „Ion Creangă” din Chișinău, finanţată total sau parţial din bugetul de stat, şi mărimea tarifelor pentru serviciile respective


Nr. crt.

Serviciul

Tariful

1.

Prelucrarea informațiilor/documentelor de bibliotecă (indexare, clasificare, adnotare) pentru utilizatori externi 5 lei/document
2. Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize, cercetări și alte lucrări de autor sau instituționale 2 lei/referință
3. Elaborarea bibliografiilor privind alte documente decât cele din colecțiile bibliotecii Conform contractului
4. Expedierea documentelor prin împrumutul interbibliotecar (taxa poștală)

Conform taxelor poștale

Taxe compensatorii

5.

Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă, a echipamentului Contravaloarea documentului, conform valorii stabilite în evidența contabilă a bibliotecii
6. Deteriorarea codului de bare al documentului de bibliotecă

25 lei/cod de bare