Dezvoltare profesională

Calendare de formare continuă pentru personalul de specialitate din Biblioteca Științifică a UPSC