Corectitudinea prezentării indicatorilor statistici în raport „Cercetare statistică anuală 6-c”. Seminar profesional on-line pentru bibliotecari școlari din raionul Criuleni

În data de 25 martie 2022, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Centrul Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile școlare din zona Centru, Sud și mun. Chișinău a desfășurat seminar profesional Corectitudinea prezentării indicatorilor statistici în raport „Cercetare statistică anuală 6-c cu bibliotecari școlari din raionul Criuleni.

La seminar au fost prezentate și discutate datele statistice acumulate în urma realizării „Cercetării statistice anuale № 6-c – Activitatea bibliotecilor 2021” de către bibliotecile școlare din raionul Criuleni. Analiza detaliată și comparativă a datelor statistice a permis să stabilim dinamica creșterii sau reducerii unor indicatori statistici în activitatea bibliotecilor școlare, să identificăm probleme, cu care se confruntă bibliotecarii în realizarea cercetării statistice anuale, să argumentăm importanța datelor statistice în activitatea bibliotecilor școlare. Au fost elaborate și propuse următoarele recomandări:

– realizarea evidenței statistice zilnice, corecte, operative și calitative;

– realizarea și evidența activităților culturale și educaționale;

– realizarea serviciilor moderne online și tradiționale, confirmate cu portofoliul serviciului, proiectul, scenariu sau alt document;

– prezentarea listei de activități organizate în vederea realizării ODD-urilor;

– parteneriate confirmate cu acorduri între bibliotecă sau instituție și parteneri;

– realizarea și evidența orelor de instruire și a numărului de participați la activități de instruire;

La seminar profesional au participat 28 bibliotecari din raionul Criuleni.

You may also like...