„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”. Medalion literar dedicat Zilei Naționale ale Lecturii

În data de 16 februarie 2023, Biblioteca Științifică a UPS „I. Creangă” a organizat și desfășurat medalionul literar „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”, dedicat Zilei Naționale ale Lecturii.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul Programelor de parteneriat cu Facultatea de Filologie și Istorie, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale. În cadrul activității a fost prezentată expoziția de carte ce a reflectat creația unor reprezentanți notorii ai literaturii naționale și universale.

Activitatea a întrunit iubitorii de carte într-o atmosferă frumoasă ce a predispus publicul participant la lectură. Studenții au prezentat versuri din operele poeților Gr. Vieru, D. Matcovschi, E. Evtușenko, R. Rojdestvenskii ș. a.

Elevii Colegiului de Studii Administrative și Fiscale, ghidați de d-na profesor N. Damian au prezentat un colaj de versuri dedicate poeților anilor șaizeci.

În discuții participanții au menționat cartea ca o sursă inepuizabilă de informații care contribuie la lărgirea orizonturilor celui care are curiozitatea să le citească. Astfel cartea rămâne a fi o comoară, iar biblioteca un adevărat tezaur.

You may also like...