Статистика и оценка библиотечной деятельности: анализ, обобщение и эффективность статистических показателей. Профессиональный семинар он-лайн с школьными библиотекарями из Гагаузии.

În data de 14 martie 2022, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Centrul Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile școlare din zona Centru, Sud și mun. Chișinău  a desfășurat seminar profesional Статистика и оценка библиотечной деятельности: анализ, обобщение и эффективность статистических показателей cu bibliotecari școlari din UTAG.

La seminar au fost prezentate și discutate datele statistice acumulate în urma realizării „Cercetării statistice anuale № 6-c – Activitatea bibliotecilor 2021” de către bibliotecile școlare din raionul Anenii Noi. Analiza detaliată și comparativă a datelor statistice a permis să stabilim dinamica creșterii sau reducerii unor indicatori statistici în activitatea bibliotecilor școlare, să identificăm probleme, cu care se confruntă bibliotecarii în realizarea cercetării statistice anuale, să argumentăm importanța datelor statistice în activitatea bibliotecilor școlare.

Am discutat despre serviciile de bibliotecă, clasificarea, lista serviciilor de bibliotecă de bază, modul de prestare a serviciilor de bibliotecă. Participanților la seminar a fost propusă versiunea rusă a materialului metodologic cu privire la conținutul și componentele Portofoliului serviciului de bibliotecă.

La seminar profesional au participat 33 bibliotecari din UTAG.

You may also like...