„Resurse informaționale în sprijinul cercetării”. Webinar

La 14 martie 2023 a avut loc webinarul „Resurse informaționale în sprijinul cercetării” organizat de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în parteneriat cu Catedra Științe ale Educației și Management. Activitatea s-a desfășurat în cadrul Programului „În ajutorul masterandului”. La activitate au participat masteranzii ce studiază Managemenul educațional, coordonator dr., conf. univ. Cojocaru Valentina.

Participanții au beneficiat de o activitate teoretico-practică referitor la subiectele:

  • Catalogul electronic online (Platforma PRIMO): modalități și posibilități de utilizare;
  • Repozitoriul Instituțional DIR – SPU: structură și conținut;
  • Biblioteca Electronică (acces local) – suport suplimentar pentru studii și cercetare.

În cadrul webinarului masteranzii au luat cunoștință de structura resurselor informaționale ce le deține Biblioteca, modalitățile de utilizare a lor. Webinarul a avut un caracter interactiv, antrenând participanţii în utilizarea resurselor informaționale.

You may also like...