Corectitudinea prezentării indicatorilor statistici în raport „Cercetare statistică anuală 6-c”. Seminar profesional on-line pentru bibliotecari școlari din raionul Anenii Noi

În data de 9 martie 2022, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Centrul Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile școlare din zona Centru, Sud și mun. Chișinău a desfășurat seminar profesional Corectitudinea prezentării indicatorilor statistici în raport „Cercetare statistică anuală 6-c cu bibliotecari școlari din raionul Anenii Noi.

La seminar au fost prezentate și discutate datele statistice acumulate în urma realizării „Cercetării statistice anuale № 6-c – Activitatea bibliotecilor 2021” de către bibliotecile școlare din raionul Anenii Noi. Analiza detaliată și comparativă a datelor statistice a permis să stabilim dinamica creșterii sau reducerii unor indicatori statistici în activitatea bibliotecilor școlare, să identificăm probleme, cu care se confruntă bibliotecarii în realizarea cercetării statistice anuale, să argumentăm importanța datelor statistice în activitatea bibliotecilor școlare.

Statisticile de bibliotecă sunt necesare pentru gestionarea și evaluarea impactului bibliotecilor, dar sunt mai importante pentru promovarea serviciilor de bibliotecă în fața diferitor grupuri de persoane interesate, precum: factori de decizie, manageri și personalul bibliotecii, utilizatori actuali și potențiali, mass-media și publicul larg.

La seminar profesional au participat 26 bibliotecari din raionul Anenii Noi.

You may also like...