Resurse informaționale în sprijinul procesului de cercetare. Workshop

Astăzi, 13 noiembrie 2023, 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐒̦𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐠𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 „𝐈𝐨𝐧 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐧𝐠𝐚̆” a prezentat doctoranzilor anului I, Școala Doctorală Psihologie 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒊̂𝒏 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒋𝒊𝒏𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆.
Formator: SUSARENCO Ala, șef Serviciul Informațional.

You may also like...