Secțiunea „BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ – NOI TENDINȚE ÎN ASIGURAREA INFORMAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI”

În perioada 24-25 martie 2023, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut loc Conferința Științifică InternaționalăȘTIINȚĂ ȘI EDUCAȚIE: NOI ABORDĂRI ȘI PERSPECTIVE, care abordează probleme actuale pentru societatea contemporană în plan național și internațional.

În cadrul Bibliotecii Științifice a UPS „Ion Creangă”, secția XVIII BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ – NOI TENDINȚE ÎN ASIGURAREA INFORMAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI, au participat 93 de persoane din Republica Moldova și România, printre care 78 participanți cu prezență online, 15 participanți cu prezență fizică și au fost prezentate 12 comunicări.

Interesul deosebit al participanților a vizat diverse prezentări care au abordat probleme de actualitate și relevanță majoră pentru domeniul științei, educației, biblioteconomiei și științe ale informării:

  • Înregistrarea, monitorizarea, evaluarea și clasificarea evenimentelor științifice organizate în Republica Moldova pe platforma Evenimente științifice în Republica Moldova.
  • Biblioteca universitară – suport informațional al instruirii și cercetării științifice, prestator de servicii informaționale, bazate pe diverse tipuri de resurse, furnizor al formării culturii informației, structură de promovare a rezultatelor cercetărilor științifice.
  • Racordarea activității bibliotecii universitare la politicile naționale și internaționale în domeniul științei și învățământului.
  • Evaluarea activității bibliotecii universitare prin indicatori statistici.
  • Respectarea standardelor profesionale – condiție substanțială a asigurării calității și eficienței produselor și serviciilor informaționale.
  • Cultura informației – factor important în educarea utilizatorilor și formarea competenței de a învăța să înveți.
  • Dezvoltarea / diversificarea produselor și serviciilor din perspectiva domeniului educațional și de cercetare.
  • Promovarea activității și serviciilor bibliotecii în mediul online.
  • Cooperarea bibliotecii științifice cu subdiviziunile structurale ale universității.

You may also like...