„Promovarea lecturii ca bază pentru informare şi învăţare pe parcursul vieţii”. Masă rotundă consacrată Zilei Naţionale a Lecturii

Marți, 14 februarie 2023, s-a desfășurat masa rotundă „Promovarea lecturii ca bază pentru informare şi învăţare pe parcursul vieţii” consacrată „ZILEI NAŢIONALE A LECTURII”.

Acest eveniment a fost organizat de BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII PEDAGOGICE DE  STAT „ION CREANGĂ”, SALA DE LECTURĂ CENTRUL FORMARE CONTINUĂ ŞI LEADERSHIP în parteneriat cu DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR cu participarea cadrelor didactice de la stagiile de formare continuă PEDAGOGIA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR.

Agenda Mesei rotunde a inclus diverse subiecte: Promovarea resurselor informaţionale – imbold în dezvoltarea competenţelor creative la utilizatori; Resurse digitale: provocări şi oportunităţi; Importanţa lecturii în dezvoltarea cunoştinţelor elevilor; Lectură şi evoluţie bazată pe cunoaştere.

Directorul BȘ UPSC Ecaterina SCHERLET, în comunicarea sa a oferit participanţilor o viziune largă, dând importanţă resurselor digitale în activitatea cadrelor din învăţământul general, cât şi publicului larg bine instruit. A explicat ce reprezintă Catalogul electronic, Repozitoriul instituțional, Biblioteca electronică și alte resurse digitale, care  pot fi utilizate în favoarea educaţiei de calitate.

Elizaveta GLOBA, bibliotecar principal, Sala de Lectură CFCL, a vorbit despre asigurarea informaţională de calitate pentru toţi utilizatorii Bibliotecii universitare, în vederea formării de competenţe necesare pentru creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională.

Natalia MELNIC, dr., lector universitar, Departamentul Educaţie Timpurie şi Învăţământ Primar, a vorbit despre importanţa lecturii, care contribuie la îmbogăţirea şi dezvoltarea cunoştinţelor elevilor, la formarea gustului pentru citire independentă, la dezvoltarea vocabularului elevului, la formarea unei atitudini pozitive, sugerând învăţătorilor câteva posibilităţi de realizare a unor activităţi didactice în legătură cu lectura în clasă.

Victoria PERLIMAN, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic în prezentarea sa a demonstrat că LECTURA reprezintă un sistem de cunoştinţe comune şi locul cunoştinţelor  acumulate în evoluţia cercetării se poate găsi prin studierea LECTURII.

În continuare a răsunat un recital de poezie de Dulcineia HÎNCU, eleva clasei a 10-a, LT „G. Călinescu”, poezia „RECITAL” de Nichita Stănescu, Ana Blandiana, dedicat poetului Grigore Vieru, totodată a bucurat prezenţa cu piesaDE-AŞ AVEA”, muzică  de Anatol Chiriac, versuri Mihai Eminescu.

Învăţătorii și profesorii prezenţi la Masa Rotundă au rămas impresionaţi de acest frumos eveniment, dedicat Zilei Naţionale a Lecturii.

You may also like...