Resurse informaționale în sprijinul cercetării științifice. Explorarea bazelor de date. Webinar

Astăzi, 1 decembrie 2022, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, a realizat webinarul cu tematica: „Resurse informaționale în sprijinul cercetării științifice” și „Explorarea bazelor de date”.

Formatorii webinarului Susarenco Ala și Stratan Valentina au oferit doctoranzilor informații și recomandări practice privind utilizarea resurselor informaționale ale Bibliotecii Științifice și utilizarea bazelor de date.

Subiectele expuse au fost:

  • Catalogul electronic online (Platforma PRIMO): modalități și posibilități de utilizare;
  • Catalogul electronic online (Platforma Koha)
  • Repozitoriul Instituțional DIR – SPU: structură  și conținut;
  • Biblioteca Electronică (acces local) – suport suplimentar pentru studii și cercetare;
  • Accesul la bazele de date: Gale Reference Complete și Central and Eastern European Online Library;
  • Parcurgerea procesului de interogare a unei baze de date;
  • Legături spre referinţe externe (CrossRef, Google Scholar);
  • Importarea datelor într-un soft de management al referințelor (Ex. Zotero).

La activitate au participat doctoranzii de la Școala Doctorală Psihologie, coordonator fiind Gonța Victoria, dr., conf. univ.

You may also like...