Resurse informaționale în sprijinul cercetării. Webinar

   În data de 30 noiembrie 2022, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în cadrul Programului În ajutorul masterandului, a realizat webinarul Resurse informaționale în sprijinul cercetării științifice cu masteranzii anului I, programul Consilierea și educația familiei, coordonator fiind Raileanu Olga, dr., conf. univ.

       Formatorii webinarului Chiriac Elizaveta și Sandu Veronica au oferit masteranzilor informații și recomandări practice privind utilizarea resurselor informaționale ale Bibliotecii Științifice:

  • Catalogul electronic online (Platforma PRIMO): modalități și posibilități de utilizare;
  • Catalogul electronic online (Platforma Koha);
  • Repozitoriul  Instituțional DIR – SPU: structură  și conținut;
  • Biblioteca Electronică (acces local) – suport suplimentar pentru studii și cercetare.

You may also like...