IDEILE PEDAGOGICE ALE LUI ION CREANGĂ. Masă rotundă

Total 592 vizualizări

În data de 5 martie 2020 Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în parteneriat cu Facultatea Științe ale Educației și Informatică a desfășurat masa rotundă cu genericul Ideile pedagogice ale lui Ion Creangă . Masa rotundă a fost organizată cu scopul de a pune în discuție conținutul educațional al operei lui Ion Creangă, activitatea pedagogică, aspectul inovativ al metodelor  aplicate de Ion Creangă în procesul de predare citit-scrisului.  Doamna Liliana Gordea, dr. conferențiar universitar, a evidențiat importanța cercetării științifice a ideilor pedagogice ale lui Ion Creangă și posibilitatea aplicării lor în activitatea practică a viitorilor pedagogi.

Comunicări:  

  • Conținutul educațional în opera lui Ion Creangă. Mihaela Cociorvă, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, specialitatea Învățământ Primar și Limbă Engleză
  • Activitatea pedagogică a lui Ion Creangă. Valeria Manoli, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, specialitatea Învățământ Primar și Limbă Engleză
  • Aspectul inovativ al metodelor aplicate de Ion Creangă în procesul de predare a citit-scrisului. Cristina Dolința, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, specialitatea Învățământ Primar și Limbă Engleză.

Finalul activității a fost încununat cu înscenări artistice din creația lui Ion Creangă prezentate de studenții ansamblului vocal-corist și CEAIC, ghidați de doamna Vacarciuc   Mariana, dr. conferențiar universitar.

La activitate au participat studenții Facultății Științe ale Educației și Informatică. de studenții ansamblului vocal-corist și CEAIC, ghidați de doamna Vacarciuc   Mariana, dr. conferențiar universitar.


You may also like...