Seminar pentru doctoranzi: Utilizarea Bazelor de Date Științifice pentru cercetare

La 27 septembrie  2019 Biblioteca  Științifică a  Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”  în parteneriat cu Biroul Studii Doctorale și Postdoctorale a organizat Seminarul Doctoral „Utilizarea bazelor de date științifice pentru  cercetare”. 

În cadrul Seminarului au fost abordate următoarele subiecte:

  • Funcţii principale ale bazelor de date ştiinţifice
  • Principii de căutare. Variante de răsfoire (Browse)
  • Salvarea şi exportul rezultatelor
  • Demonstrarea practică a utilizării  bazelor de date Wiley Online LibrarySage Research MethodsCambridge Journals Online.

La Seminar au participat conducători de doctorat, cercetători, doctoranzi și alte persoane interesate de subiect.

You may also like...