Master-class „Pirogravură pe piele”

La 27 septembrie 2019 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Sala de lectură Arte  în parteneriat  cu Facultatea Arte Plastice şi Design, Catedra  Arta Decorativă, în cadrul  campaniei naționale „Nocturna Bibliotecilor” a desfăşurat Master-class „Pirogravură pe piele”.

Master-class a fost organizat cu scopul de a demonstra studenților bazele de modelare, croire și tehnologia folosită în confecționarea articolelor din piele. În cadrul activității a fost prezentată o expoziție de publicații la temă. Dna Prangache Liuba a demonstrat tehnicile creării obiectelor de artă din piele naturală. Cu mare interes studenții au consultat lucrările de pirogravură pe piele, deosebite prin tehnica sa, cunoscute ca artă populară.

Activitatea s-a desfășurat înincinta  sălii  de lectură Arte, cu studenţii de la facultate: grupele 303, 204, specialitatea Design Vestimentar; grupa 201, specialitatea Arte Plastice, asistaţi de lector asistent d-na Prangache Liuba.

La finalul activității s-a menţionat rolul bibliotecii în promovarea valorilor naționale şi tradițiilor strămoşeşti prin colecțiile sale.

You may also like...