Tehnici moderne în gravură

Total 424 vizualizări

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în parteneriat cu Facultatea Arte Plastice şi Design, Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii a organizat la data de 22 februarie 2019 Rendez Vous „Tehnici moderne în gravură”, în incinta sălii de lectură Arte.

Biblioteca a organizat şi a prezentat o expoziție la temă. Expoziţia a propus să informeze studenţii în istoria artei gravurii, tehnici moderne de xilogravură, acvaforte, linogravură, acvatintă.

Scopul principal a acestei activităţi a fost de a arăta rolul gravurii în istoria artei, metode şi tehnici de dezvoltarea gravurii ca ştiinţă în arta contemporană, însuşirea tehnicilor grafice şi educarea tinerilor gravori.

Cu mare interes studenţii au consultat lucrări de gravură deosebite prin tehnica sa în arta modernă, propuse de profesorii catedrei. Graficianul Castravăţ Andrei a demonstrat tehnicile gravurii cu ajutorul presei tipografice. În cadrul activității s-a menţionat rolul bibliotecii în păstrarea tezaurului cultural și promovarea artei contemporane .

Studenţii de la facultate au apreciat profesionalismul cu care a fost organizat Master class. Le mulţumim profesorilor Catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, Castravăţ Andrei – lector universitar și maistru preparator, Caracenţova Elena – lector superior pentru buna colaborare şi sprijinul acordat în organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi.

You may also like...