Programul de Parteneriat „Bibliotecă – Catedră”. Consilierea psihopedagogică

Total 355 vizualizări

În cadrul Programului de Parteneriat Bibliotecă – Catedră la 7 februarie 2019 în incinta Sălii de Lectură s-a desfășurat activitatea Consilierea psihopedagogică. La activitate au participat masteranzii anului I, fac. Psihologie și Psihopedagogie Specială, specialitatea Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, profesor – dr. M. Rotaru.

În cadrul activității masteranzii au luat cunoștință de posibilitățile de studiu și cercetare oferite de Biblioteca Științifică. A fost prezentată expoziția Psihopedagogia personalității. Mai apoi participanții au fost familiarizați cu noile achiziții de carte la profilul specialității, au fost inițiați în utilizarea Repozitoriului instituțional și a catalogului electronic.

Activitatea a demonstrat eficiența colaborării bibliotecă-catedră și a activității individuale de studiu și cercetare a utilizatorului în spațiile Bibliotecii.

You may also like...