Programul de Parteneriat „Bibliotecă – Catedră”. Rezultatele practicii de profesionalizare

Total 201 vizualizări

Biblioteca UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Catedra Pedagogia învățământului Primar a organizat la 2 februarie 2019 (09.00- 15.00) în incinta Sălii de Lectură Conferința „Rezultatele practicii de profesionalizare”. La activitate au participat masteranzii anului II, fac. Științe ale Educației și Informatică, specialitatea Management și consiliere în învățământul primar, conducător – dr. conf. A Curacițchi și specialitatea Didactica învățământului primar, conducător – dr., prof. univ. L. Ursu. La conferință au asistat masteranzii anului I ai aceleiași facultăți.

Masteranzii au prezentat informația despre practica de profesionalizare. În cadrul activității participanții au luat cunoștință de resursele deținute în serviciu, de posibilitățile de studiu și cercetare oferite de Biblioteca Științifică. Pe parcursul activității masteranzii au consultat publicațiile expuse în sală («Achiziții noi», «În sprijinul practicii pedagogice», „Educația pentru lectură”, «Ziua internațională a cititului împreună»). Participanții au luat cunoștință și de posibilitățile și avantajele utilizării catalogului electronic, au fost inițiați în utilizarea resurselor Repozitoriului instituțional.

Activitatea s-a desfășurat activ, interesant, cooperarea între utilizator și bibliotecar fiind permanentă. Masteranzii au manifestat interes față de colecțiile Bibliotecii și posibilitățile ce le oferă pentru activitatea de studiu individual.

You may also like...