CITIM CU VOCE TARE ÎMPREUNĂ

La 1 februarie milioane de oameni din peste 170 de țări au marcat  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ (WORLD READ ALOUD DAY). În cadrul Campaniei Naționale „Citim cu voce tare împreună”, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a organizat și desfășurat un șir de activități dedicate acestei zile. Scopul lor a fost celebrarea forței lecturii cu voce tare, susținerea cunoașterii și educației ca drepturi fundamentale ale omului.

În cadrul acestei campanii Biblioteca a realizat:

Atelier profesional on-line

LECTURI PROFESIONALE: REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA COLECȚIEI BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE A UPSC.

Regulamentul privind gestionarea colecției Bibliotecii Științifice a UPSC este documentul care reglementează regulile generale de constituire, dezvoltare, evidență și organizare a colecției bibliotecii: unitățile de măsură ale colecțiilor, verificarea/ inventarierea colecțiilor, termenele de păstrare a documentelor, scoaterea documentelor din gestiunea / evidența bibliotecii, constatarea valorii fondului. Reieșind din faptul că prevederile acestui regulament urmează a fi implementate / aplicate în activitatea tuturor subdiviziunilor bibliotecii, atelierul profesional a fost dedicat studierii lui. Luând cunoștință de noile prevederi ale Regulamentului, colaboratorii Bibliotecii au dat citire cu voce tare tuturor articolelor documentului, menționând importanța aplicării practice a prevederilor lui. Atelierul profesional a contribuit la cunoașterea mai profundă a documentelor ce reglementează activitatea Bibliotecii de către toți colaboratorii.

Eveniment on-line      

LECTURI ȘTIINȚIFICO-METODICE ÎN SUSȚINEREA CADRELOR DIDACTICE,  la care au participat cursanții Centrului Formare Continuă și Leadership, programul de perfecționare Pedagogie preșcolară, ghidați de doctor conferențiar universitar Natalia Carabet. În cadrul acestei activități reprezentanții Bibliotecii au organizat și prezentat expoziția „Publicațiile științifico-metodice și didactice ale profesorilor Catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans. Pe parcursul evenimentului, în semn de elogiu adus profesorilor catedrei, participanții au dat citire unor fragmente din publicațiile lor. Cursanții au menționat valoarea acestor publicații pentru activitatea practică a pedagogului din instituția preșcolară. În impresionantul discurs al doamnei N. Carabet a fost menționată importanța lecturilor profesionale și a colaborării Bibliotecii cu catedrele universitare.

Activitatea s-a desfășurat activ, interesant, cooperarea între utilizator și bibliotecar fiind permanentă. Cursanții au manifestat interes față de colecțiile Bibliotecii și posibilitățile ce le oferă pentru activitatea de studiu și cercetare.

La invitația Bibliotecii, întreaga comunitate universitară și toți iubitorii de poezie s-au întrunit la un alt eveniment virtual (Virtual Reading) – POEZII DE SUFLET. În cadrul acestei întâlniri participanții au recitat cu multă pasiune versurile preferate din opera marelui poet Mihai Eminescu, demonstrându-și admirația deosebită față de creația eminesciană. Au fost recitate, de asemenea, versuri din nemuritoarele opere ale lui Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Tudor  Arghezi,  Grigore Vieru, Ana Blandiana, Aleksandr Pușkin, Vladimir Vîsoțki ș.a. Deosebit de impresionantă a fost prestația cadrelor didactice și a elevilor din gimnaziul Pașcani, r. Criuleni care au venit cu creații proprii.

Astfel, la 1 februarie am marcat un eveniment pentru suflet şi minte – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ.

You may also like...