„Evaluarea bibliotecilor școlare”. Atelier profesional online pentru bibliotecari școlari din raioanele Călărași și Orhei

Astăzi, 10 iunie 2022, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a continuat instruirea bibliotecarilor școlari din raioanele Călărași, Orhei și a Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei cu privire la procesul de evaluare.

Subiecte discutate: cadrul de referință al evaluării, gradul de obligativitate și termenul de evaluare, scopul și importanța evaluării bibliotecilor școlare, criterii minime obligatorii pentru evaluarea bibliotecilor școlare, structura și conținutul portofoliului de evaluare.

La instruire au participat 71 de bibliotecari.

You may also like...