Programul „În ajutorul masterandului”. Activități de instruire

La data de 12 noiembrie 2021, în cadrul programului În ajutorul masterandului, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a desfășurat două training-uri online la tema „Resurse informaționale în sprijinul cercetării”.

Subiectele expuse au fost:

– Catalogul electronic online (Platforma PRIMO): modalități și posibilități de utilizare;

– Repozitoriul  Instituțional DIR – SPU: structură  și conținut;

Biblioteca Electronică (acces local) – suport suplimentar pentru studii și cercetare.

La activitate au participat masteranzii anilor întâi ai Facultății Științe ale Educației și Informatică de la programele de masterat Metodologia educației preșcolare, unde coordonatorul programului de masterat este D-na Haheu Efrosinia, Management și consiliere în educație preșcolară, coordonatorul programului de masterat fiind D-na Gînju Stela și de la programul de masterat Managementul și didactica artei dansului, coordonator fiind D-na Cojocari Lidia.

Formator: Chiriac Elizateva, bibliotecar principal.

De asemenea, au participat și masteranzii Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, de la programele de masterat Servicii sociale în domeniul sănătății populației și Politici Sociale de Susținere a Familiei si Copilului, unde coordonatorul programului de masterat este D-na Plămădeală Victoria.

Formator: Mațarin Mariana, bibliotecar.

La data de 17 noiembrie 2021, s-au desfășurat două training-uri online cu masteranzii anilor întâi ai Facultatății Arte plastice și Design, de la programele de masterat Design grafic, Pedagogia artelor, coordonatorul programului de masterat fiind D-na Mocan-Vozian Ludmila, de la programul de masterat Management în arte, coordonator fiind D-na Simac Ana și de asemenea de la programul de masterat Pictura de șevalet, unde coordonator de masterat este D-na Ludmila Moisei.

Formator: Calancea Galina, bibliotecar.

De asemenea, al doilea training online s-a desfășurat cu masteranzii Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, de la programele de masterat Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic și Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații, unde coordonatorul programului de masterat este D-na Losîi Elena.

Formator: Mațarin Mariana, bibliotecar.

La data de 18 noiembrie 2021, s-a desfășurat un training online cu masteranzii anilor întâi ai Facultății Filologie și Istorie, de la programele de masterat Educație lingvistică și comunicare interculturală și Didactica limbii române ca limbă nematernă / străină, coordonator de masterat fiind D-na Liuba Petrenco.

Formator: Emandei Maria, bibliotecar principal.

La data de 24 noiembrie 2021, s-a desfășurat un training online cu masteranzii anilor doi ai Facultății Științe ale Educației și Informatică de la programele de masterat Didactica Învățământului Primar și Management şi consiliere în învăţământul primar, coordonator fiind D-na Ursu Ludmila.

Formator: Susarenco Ala, șef serviciu Informațional.

La data de 25 noiembrie 2021, s-a desfășurat un training online cu masteranzii anilor întâi ai Facultății Filologie și Istorie, de la programele de masterat Didactica disciplinelor istorice, unde coordonatorul masteratului este D-na Lisnic Angela și Didactica educației civice, coordonator de masterat fiind D-na Ursu Valentina.

Formator: Emandei Maria, bibliotecar principal.

La data de 26 noiembrie 2021, s-au desfășurat două training-uri online cu masteranzii anilor întâi ai Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, de la programele de masterat Educația integrată și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale și Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor. Sistemul Braille, coordonator fiind D-na Ciobanu Adriana.

Formator: Chiriac Elizateva, bibliotecar principal.

Al doilea training online s-a desfășurat cu masteranzii anilor întâi, ai Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, de la programul de masterat Logopedia (rusă), coordonator fiind D-na Ciobanu Adriana.

Formator: Scherlet Ecaterina, director BȘ UPSC.

La data de 02 decembrie 2021, s-a desfășurat un training online cu masteranzii anilor întâi ai Facultății Filologie și Istorie, de la programul de masterat Didactica limbii ruse ca limbă nematernă / străină, coordonator de masterat fiind D-naGabriella Topor.

Formator: Zaharcenco Nadejda, bibliotecar.

La data de 03 decembrie 2021, s-au desfășurat două training-uri online cu masteranzii anilor întâi ai Facultății Filologie și Istorie, de la programul de masterat Educaţie literară şi dialog intercultural, unde coordonator este D-na Viorica Zaharia.

Formator: Emandei Maria, bibliotecar principal.

Al doilea training online s-a desfășurat cu masteranzii Facultății Științe ale Educației și Informatică, de la programele de masterat Leadership și instruire (Limba rom. 90 credite) și Leadership și instruire (Limba rom. 120 credite), unde coordonatorul programului de masterat este D-na Țap Elena.

Formator: Chiriac Elizateva, bibliotecar principal.

La data de 07 decembrie 2021, s-a desfășurat un training online cu masteranzii Facultății Științe ale Educației și Informatică, de la programele de masterat Management educațional (Limba rom. 90 credite) și Management educațional (Limba rom. 120 credite), unde coordonatorul programului de masterat este D-na Cojocaru Valentina.

Formator: Chiriac Elizateva, bibliotecar principal.

La data de 08 decembrie 2021, s-a desfășurat un training online cu masteranzii Facultății Științe ale Educației și Informatică, de la programul de masterat Educație pentru comunicare și carieră profesională, coordonatorul programului de masterat fiind D-na Sadovei Larisa.

Formator: Chiriac Elizateva, bibliotecar principal.

You may also like...