Training: „Resurse informaționale în sprijinul cercetării”

Astăzi, 24.09.2021, în incinta Sălii de lectură cu Profil Universal a Bibliotecii Ştiinţifice UPSC, în cadrul programului „În ajutorul studentului anului întâi” s-a desfăşurat training-ul „Resurse informaționale în sprijinul cercetării”.
La activitate au participat studenții anului întâi ai Facultății Științe ale Educației şi Informatică: grupa 101, specialitatea Învățământ primar, gr. 102, specialitatea Învățămînt primar și Limba engleză.
Profesor d-na Saranciuc-Gordea Liliana, dr., conf. univ.

You may also like...