Activitatea „Textul istoric – cheia gândirii critice”

Astăzi, 08.09.2021, în incinta Sălii de lectură cu Profil Universal,  Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în cadrul programului de parteneriat „Bibliotecă – Catedră” s-a desfășurat activitatea „Textul istoric – cheia gândirii critice”.

La activitate au participat studenții anului III ai Facultății Filologie și Istorie, specialitatea Istorie și Geografie, ghidați de Lisnic Angela, dr. conferențiar.

Mulțumim pentru frumoasa colaborare!

You may also like...