Seminarul practic on-line „Evaluarea bibliotecii din învățământ și metodele bazate pe dovezi”

Astăzi, 13 mai 2021 Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei a desfășurat Seminarul practic on-line EVALUAREA BIBLIOTECII DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI METODELE BAZATE PE DOVEZIpentru bibliotecarii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Centre de excelență, Colegii și Școli Profesionale); specialişti – responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare OLSDÎ din mun. Chișinău, Centrul și  Sudul Republicii Moldova.

Cu mesaje de salut au venit doamna Ludmila ARMAȘU, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale și doamna Ana PLĂMĂDEALĂ, consultant superior, Direcția Arte și Industrii Creative, Ministerul  Educației, Culturii și Cercetării

În calitate de formator a fost invitată Doamna Tatiana COȘERI, director adjunct, Biblioteca municipală „B.P Hasdeu”, membru al grupului de lucru la elaborarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice. În cadrul seminarului au fost explicate și discutate  prevederile și mecanismele de evaluare a bibliotecilor publice,  identificate criteriile de evaluare, modalități de colectare și prezentare a dovezilor.

Doamna Ecaterina SCHERLET, director Biblioteca Ştiințifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a prezentat informația privind dezvoltarea resurselor informaționale ale bibliotecilor școlare: situația statistică și acțiuni  de susținere.

 

You may also like...