Training: „Sisteme de management al informațiilor bibliografice”

La 15 noiembrie 2019 Biblioteca  Științifică a  Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”  în parteneriat cu Biroul Studii Doctorale și Postdoctorale, Școala Doctorală Psihologie a desfășurat  trainingul „Sisteme de management al informațiilor bibliografice”. 

În cadrul trainingului fost abordate următoarele subiecte:

  • Instalarea software–ului Zotero și a conectorului Zotero cu browser-ul Chrome/Firefox; integrarea cu MS Word.
  • Selectarea surselor de citare din baze de date științifice, Google Academic, Google Books sau din alte surse electronice.
  • Crearea listelor bibliografice.
  • Crearea referințelor într-un document Word. Schimbarea stilului de citare.
  • Editarea trimiterii în text și generarea bibliografiei finale.
  • Organizarea referințelor, exportul și importul bibliotecii din Zotero.

La Seminar au participat conducători de doctorat, cercetători, doctoranzi și alte persoane interesate de subiect.

You may also like...