Atelierul profesional online cu genericul „STATISTICA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECĂ”

Grup-țintă: bibliotecari din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Centre de excelență, Colegii și Școli Profesionale); specialişti – responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare OLSDÎ din mun. Chișinău, Centrul și  Sudul Republicii Moldova.

Organizatori – Centre Biblioteconomice Departamentale: Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei.

În colaborare cu: Centrul de Formare profesională continuă  în biblioteconomie și științe ale informării, Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, secțiunea Biblioteci din învățământ și specializate.

You may also like...