Seminar metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării

La 22 ianuarie 2020 în cadrul Centrului de Formare continuă UPSC (Țap Elena, dr., conferențiar universitar), în parteneriat cu Biblioteca științifică UPSC (Scherlet Ecaterina), responsabilul Programului de formare continuă Pedagogia preșcolară (Carabet Natalia, dr., conferențiar universitar) a fost organizat seminarul metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării.

Acest seminar a fost organizat pentru formabilii Programului de (re)calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, care sunt la debutul  procesului de elaborare a tezelor de calificare profesională suplimentară.

Formabilii, 95 cadre didactice din IET, au participat la unele aplicații practice organizate în cadrul seminarului metodologic.

  • Regulamentul de elaborare a tezelor de calificare profesională suplimentară, Program de studiu Pedagogie preșcolară,
  • Structura tezei de calificare profesională suplimentară,
  • Etapele de realizare a studiului constatativ al cercetării,
  • Regulile de prezentare a referințelor  bibliografice și citarea resurselor de informare,
  • Catalogul electronic (Platforma Primo), modalități de utilizare,
  • Repozitoriul instituțional DIR-SPU.

You may also like...