Workshop: Resurse informaționale în sprijinul instruirii și cercetării

La 18 decembrie 2019 Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în parteneriat cu Facultatea Limbi și Literaturi  Străine, catedra Filologie Romanică a organizat Workshopul Resurse informaționale în sprijinul instruirii și cercetării”. Activitatea s-a desfășurat în spațiile Sălii de lectură a Bibliotecii. În cadrul activității au fost abordate următoarele subiecte: reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare; Catalog electronic (Platforma PRIMO): modalități și posibilități de utilizare; Repozitoriul Instituțional DIR – SPU: structura  și conținut; Biblioteca Electronică – suport suplimentar pentru studiu și cercetare; Catalogul BNRM online. Aplicații practice. La Workshop au participat profesorii facultății Limbi și Literaturi Străine, catedra Filologie Romanică.

You may also like...