Nocturna Bibliotecii Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Subdiviziunile Bibliotecii Universitare s-au implicat activ în realizarea evenimentului organizând un șir de activități dedicate informării utilizatorilor despre colecțiile bibliotecii, Repozitoriul instituțional, catalogul electronic PRIMO.

Bibliotecarii sălii de lectură Arte au realizat o prezentare video a lucrărilor pictorilor și graficienilor – profesori ai Facultății Arte plastice și Design. A fost a lansată și prezentată expoziția «Arta tradițională și populară».

Profesorul Alexandru Ermurache – artist plastic, grafician, pictor şi designer grafic a desfășurat o lecție-prezentare «Lucrul metodic cu cărțile în domeniul graficii: arta cărții, tehnici grafice, arta tipografică și caligrafia».

În sala de lectură Pedagogie. Psihologie au fost lansate și prezentate expozițiile «Cunoaște publicațiile profesorului tău», «Chișinău. File de istorie».

Bibliotecarii sălii de lectură Filologie, Împrumut de Artă Beletristică în parteneriat cu Catedra de limbă română şi Filologie Clasică au desfăşurat activitatea cu genericul «Dialectologia: lucrul practic cu materialele didactice» cu studenţii facultății Filologie, grupa 301 specialitatea Română / Engleză, asistaţi de dr., conferențiar universitar Dna Aliona Zgardan.

You may also like...