Eliberare permise

Total 87 vizualizări

Conform Ordinului nr. 149 din 21.06.2004 cu privire la constituirea bazei de date locale „Beneficiari ai Bibliotecii ştiinţifice a UPS „Ion Creangă”, s-a hotărât, ca, începând cu 1 septembrie 2004, beneficiarii Bibliotecii (studenții anului I, II, III), corpul profesoral didactic și personalul auxiliar urmau să beneficieze de serviciile Bibliotecii în baza Permisului de intrare, care va servi drept document pentru:

  • consultarea publicațiilor în Sălile de lectură ale Bibliotecii;
  • efectuarea operațiunilor de împrumut la domiciliu.

Studenţii anului I şi masteranzii primesc permisul pentru întreaga perioadă de studii şi achită suma de 20 lei.

Profesorii şi doctoranzii primesc permisul pentru un termen nelimitat, gratuit.

Profesorii de la facultatea Formare Continuă şi Recalificarea Cadrelor Didactice primesc permisul pentru pentru 1 an de studii şi achită suma de 20 lei.

Pentru perfectarea permisului beneficiarul trebuie să prezinte carnetul de student şi să depună o fotografie color 3×4 în bl. 4, et. 2, Oficiul Împrumut de Publicaţii Ştiinţifice.