Misiune

Total 160 vizualizări

Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă” are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activitatea de cercetare, ce se desfăşoară în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, prin dezvoltarea unei baze info-documentare, destinate susţinerii programelor de învăţământ şi de cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din mediul universitar.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” este unica biblioteca ştiinţifică universitară cu profil pedagogic din ţară.

La 01.01.2014 colecţia de documente a Bibliotecii Ştiinţifice Universitare constituia 749898 unităţi bibliotecare, din care 283373 publicaţii ştiinţifice, 323887 publicaţii didactice şi 142638 publicaţii literatură artistică. Colecţia Bibliotecii este actualizată permanent în conformitate cu cerinţele informaţionale ale utilizatorilor, cu schimbările intervenite în domeniul învăţământului superior, inclusiv în cadrul Universităţii (aderarea la standardele educaţionale europene, modificarea şi diversificarea nomenclatorului de specialităţi), cu activitatea de cercetare ştiinţifică, desfăşurată în Universitate.

Achiziţiile de publicaţii, donaţiile, primite de la persoane juridice şi fizice, încadrarea Bibliotecii în proiecte naţionale şi internaţionale de dezvoltare a colecţiilor, susţinute financiar de Fundaţia Soros, Alianţa Franceză, Agenţia Universităţilor Francofone, Ambasada SUA, relaţiile de schimb de publicaţii la nivel naţional şi internaţional permit dezvoltarea a colecţiilor.

Colecţiile Bibliotecii sunt organizate într-un sistem, determinat de destinaţia şi funcţionalitatea lor. Servirea utilizatorilor se efectuiază prin consultarea publicaţiilor în 6 săli de lectură specializate cu o capacitate totală de 300 locuri; accesul la bazele de date naţionale şi internaţionale, consultarea şi împrumutul publicaţiilor din Biblioteca Electronică; împrumutul la domiciliu; împrumutul interbibliotecar.

Asigurarea informaţională a utilizatorilor se efectuează prin: acces la resursele de referinţă tipărite (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, bibliografii etc.) şi electronice; accesul la catalogul electronic Q-OPAC, Internet, baze de date; informaţii bibliografice în regim de cerere – ofertă; informare bibliografică prin serviciul DSI; expoziţii de carte „Achiziţii noi”, organizate în sălile de lectură; expoziţii de carte tematice.