EXPOZIȚIE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL LANSĂRII DE CARTE

Vineri, 26 mai 2023, Biblioteca Științifică a UPS „Ion Creangă”, Sala de lectură CFCL a organizat expoziția de carte în cadrul lansării lucrărilor științifice:

  • Paradigma de profesionalizare a cadrelor didcatice în contextul provocărilor societale / Nelu Vicol, Lilia Pogolşa, Dumitru Patraşcu [et al.] ; coordonatori: Nelu Vicol, Lilia Pogolșa, Victor Țvircun ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic. – Chişinău : CEP UPS „Ion Creangă”, 2022. – 149 p. ; fig., tab. – Bibliogr.: p. 137-146. – ISBN 978-9975-46-666-0.

 

  • Andrieş, Vasile. Procesul de evaluare a competențelor elevilor în învățământul nonformal/extrașcolar : Domeniul Arte / Vasile Andrieș (coord.), Marina Cosumov; Gheorghe Nicolaescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic. – Chişinău : CEP UPS „Ion Creangă”, 2022. – 148 p. ; fig., tab. – Bibliogr.: p. 137-140. – ISBN 978-9975-46-684-4.

 

E o șansă să ai întâlniri și să discuți atât cu cadre didactice și științifice, cercetători, cât și cu autorii celor două volume lansate, să asculți ce realizări au și ce gânduri îi frământă, ce idei concep.

O asemenea întâlnire cu participanții a avut loc în cadrul Expoziției științifice organizată de SL CFCL, BȘ UPSC în cadrul evenimentului Lansare de carte, organizat de Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic (ICITT), UPSC.

Prezenți la eveniment, participanții comunității științifico-didactice au avut posibilitatea  să se familiarizeze cu cele 30 lucrări științifice inovative expuse în cadrul expoziției și să evidențieze profunzimea intelectuală și științifică a ideilor expuse de autorii lucrărilor, cât și caracterul și aplicarea unor probleme importante ce țin de învățământul preuniversitar și universitar.

Totodată, lucrările prezentate în cadrul expoziției au vizat valorile morale, pedagogice la nivelul școlarului mic, mijlociu, mare și student.

Expoziția de lucrări științifice a devenit un pilon important în cadrul Lansării de carte, o ilustrare sub formă de întrebări și răspunsuri, care asigură baza informațională a bibliotecii  științifice cât mai colorată și mai luminoasă.

Ea s-a bucurat de un real succes printre participanții evenimentului, evidențiind, ca obiectiv, Rezultatele  științifice de bază ale cercetătorilor ICITT din cadrul UPSC realizate în cadrul Proiectelor de Cercetare conform Programului Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020 – 2023.

Expoziția având rolul de promovare a valorilor educaționale, le-a deschis calea spre cunoaștere comunității științifico-didactice, iar doctoranzilor prezenți la eveniment – calea ce generează cunoaștere în cercetarea științifică.

Participanții evenimentului Lansare de carte au avut șansa să culeagă toate roadele necesare dezvoltării spirituale, personale, profesionale și, desigur, să promoveze valorile necesare dezvoltării sistemului educațional.

You may also like...