„Cu pana sa, și tristă, și glumeață”. Expoziție de carte

Creangă

„Sfătosule bunic din Humuleşti,

Cât haz ai pus, cât păs şi câtă jale

În tâlcul slovei tale ţărăneşti

Din zilele copilăriei tale.

 

Ai ticluit nepoţilor poveşti

Pe prispele Ţicăului din vale,

Ca-n Sadoveanu-apoi să dăinuieşti

Şi-n alţi rapsozi de slove şi chimvale…”

                                   (Liviu Deleanu)

 

Ion Creangă (1837 – 1889) este unul dintre cei mai mari, dacă nu cumva cel mai original scriitor român. Opera sa, socotită intraductibilă din cauza puterii expresive și a caracterului local, are o înaltă valoare literară și un interes istoric și psihologic.

Sub pana povestitorului humuleștean o serie de basme au căpătat o a doua viață. El a selectat din masivul folcloric, a completat și a dat strălucire cuvenită poveștilor, atingând cele mai înalte culmi ale perfecțiunii artistice. Poveștile lui Ion Creangă sunt așa de mult citite, încât fiecare dintre ele au contribuit la crearea multor derivate folclorice.

Cu prilejul împlinirii a 186 de ani de la nașterea marelui scriitor și pedagog român Ion CREANGĂ, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, a vernisat expoziția de carte cu genericul: „Cu pana sa, și tristă, și glumeață”. Expoziția cuprinde opera literară, materiale critice, comentarii cu privire la viața și opera lui I. Creangă.

You may also like...