Acces la bazele de date ale editurii Gale Reference Complete

În cadrul Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), la care participă şi Biblioteca Știinţifică UPSC, oferim acces online la baza de date a editurii Gale Reference Complete  pentru perioada octombrie – decembrie, 2022.

Gale Reference Complete oferă acces la un set de conținut unic, multidisciplinar și autorizat, disponibil în surse primare și secundare, astfel sprijină informaţional utilizatorii de la toate nivelurile academice, acoperind aproape fiecare domeniu și disciplină de cercetare.

Publicaţiile Gale Reference Complete  includ: peste 28000 de periodice, inclusiv 4595 titluri incluse în Journal Citation Reports; peste 1700 de ediții de carte, peste 13 milioane de pagini de surse primare istorice din secolele 13 – 21, peste 1,5 milioane de articole de critică literară și opere literare full-text.

Accesul este permis prin logare din orice reţea de conectare la Internet.

Datele pentru logare au fost trimise profesorilor pe e-mailul corporativ.

 

Subiecte acoperite Resurse
Ştiinţă şi Tehnologie Gale Academic OneFile & Gale eBooks
Istorie şi Sociologie Gale eBooksArchives Unbound & Gale Literary Sources
Filosofie şi Religie Gale eBooksArchives Unbound & Gale Literary Sources
Literatură Gale Literary Sources, Gale Academic OneFileGale OneFile: NewsGale General OneFile & Gale eBooks
Politică şi Relaţii Internaţionale Gale Academic OneFileGale OneFile: NewsArchives Unbound & Gale Literary Sources
Business şi Management Gale Academic OneFileGale OneFile: News & Gale eBooks

 

Tipul de conținut pentru Gale Literary Sources

  Critică literară (text integral)

  Biografii autori

  Conținut multimedia (web adrese, fișiere audio etc)

  Surse primare cu text integral (poezii, povestiri, romane etc.)

  Recenzii de cărți/teatru/filme.

 

Conţinutul pentru majoritatea publicaţiilor poate fi descărcat.

Dacă apar întrebări la accesarea publicaţiilor editurii Gale Reference Complete, adresaţi-vă la elibrary@upsc.md. 

You may also like...