Politica Instituţională

Politica Instituţională a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” privind
Accesul Deschis la informaţie
Aprobată la şedinta Senatului UPS “Ion Creangă”, din 31 octombrie 2013

Senatul UPS “Ion Creangă” a aprobat Politica Instituţională a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informaţie, după cum urmează:
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” recunoaşte importanţa strategică a Accesului Deschis la informaţie, care are drept scop diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice promovate de Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002); Declaraţia de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicaţii (2003); Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (2003); Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (2004); Recomandările UE (Petiţia, 2007); Principii obligatorii privind accesul public la rezultatele cercetărilor finanţate de Consiliul European de Cercetare (European Research Council) (2008);Proiectul pilot al Comisiei Europene (Science in Society) în Programul Cadru pentru Cercetare (PC7) (din 2008).

Literatura ştiinţifică constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Publicarea electronică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice oferă oportunitatea de a împărtăşi cunoştinţele în mod liber către comunitătea ştiinţifică. Eliminarea barierelor de acces la publicaţiile ştiinţifice realizate în cadrul UPS “Ion Creangă” va fi baza comunicării ştiinţifice eficiente, va îmbogăţi educaţia şi va oferi vizibilitate măsurabilă activităţii de cercetare.
Prin „Accesul Deschis” (Open Access – OA) înţelegem o disponibilitate liberă a publicaţiilor ştiinţifice fără bariere financiare, legale sau tehnice.

Citiți mai mult

Boxa de idei

Mesaj:

Contor vizitatori

  • 0Azi:
  • 69Săptamina trecută:
  • 156Luna curentă:
  • 15083Total vizitatori: