Parteneriat eficient – Biblioteca – Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi F.C.

La 3 iunie 2016 în cadrul Programului de parteneriat Biblioteca – Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi F.C. Biblioteca Ştiinţifică  a organizat un şir de activităţi cu profesorii de la cursurile de recalificare, specialitatea Pedagogia Învăţământului Primar:

 Studierea şi cercetarea publicaţiilor în spaţiile de lectură ale Bibliotecii (format tradiţional şi electronic) – Elizaveta Chiriac;

Asistenţă specializată în căutarea şi regăsirea informaţiei în bazele de date ştiinţifice, la care  Biblioteca are acces, catalogul electronic ALEPH PRIMO, Repozitoriul Instituţional- Irina Ciornaia;

– Reguli de  elaborare a referinţelor bibliografice la lucrările ştiinţifice. Citări în text- Burlacu Svetlana, Russu Zinaida

Au fost prezenţi 14 cursanţi şi profesoarea lor – d-na A. Curaciţchi.  A fost organizată şi prezentată expoziţia “Învăţământul primar”,  unde au fost expuse  cele mai noi publicaţii la această specialitate. Cei prezenţi au fost informaţi despre accesul în Bibliotecă, despre colecţiile Bibliotecii şi serviciile oferite, condiţiile studierii şi cercetării publicaţiilor în spaţiile de lectură ale Bibliotecii, atât în format tradiţional, cât şi electronic. Activităţile s-au desfăşurat  în forma unui dialog eficient. Cursanţii au avut posibilitatea să primească răspuns la toate întrebările ce ţin de activitatea Bibliotecii. Ei au manifestat interes vădit faţă de colecţiile Bibliotecii şi serviciile oferite.

IMG_2486 IMG_2489 IMG_2490

Boxa de idei

Mesaj:

Contor vizitatori

  • 0Azi:
  • 115Săptamina trecută:
  • 366Luna curentă:
  • 13369Total vizitatori: