Sedinta profesionala a bibliotecarilor din invatamant

Pogramul ședinței profesionale

Comunicat privind lucrările Şedinţei Profesionale a bibliotecarilor din învăţământ,

Zona Centru şi Sud a Republicii Moldova

16 decembrie 2015

În data de 16 decembrie, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău – Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile din învăţământul general şi colegii de profil pedagogic din Zona de Centru şi Sud (20 raioane şi mun. Chişinău), în colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din Republica Moldova a avut loc o Şedinţă Profesională.

La această întrunire au participat 55 bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti – responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din învăţământul profesional tehnic a OLSDÎ, Zona Centru şi Sud a Republicii Moldova, raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călăraş, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Străşeni, Ştefan-Vodă, Taraclia, UTAG şi mun. Chişinău.

Şedinţa profesionala s-a desfăşurat în conformitate cu programul stabilit. Doamna Ana Plămădeală, consultant, Direcţia e-Transformare şi Informare a comunicat despre actele curente emise de Ministerul Educaţiei al R. Moldova în care sunt vizate bibliotecile şcolare: Standardele minime de dotare a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor cu mijloace TIC, aprobate prin Ordinul nr. 581 din 24.06.2015; Aprobarea standardelor minime de dotare a instituţiilor cu mijloace TIC a instituţiilor din învăţământul profesional tehnic, Ordinul nr. 1043 din 29.10.2015; Proiect de Ordin: Standarde minime de dotare a bibliotecilor şcolare cu mijloace TIC; Constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţământul general, profesional şi superior din RM pe lângă Ministerul Educaţiei; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Bibliotecilor din învăţământul general, profesional şi superior din RM. Ordinul nr. 792 din 30.07.2015.

Conform acestor acte se recomandă ca biblioteca școlară să deţină cel puţin un calculator, o tabletă sau un laptop, acestea având conexiune la Internet. Pe agenda Ministerului se află redactarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a bibliotecilor din învăţământ, acestea fiind actualizate doar după aprobarea noii Legi a bibliotecilor din Republica Moldova.

În legătură cu faptul că a fost aprobat Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului Naţional de biblioteci din Republica Moldova (6 noiembrie 2015) şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a obţinut în mod legal statut de Centru biblioteconomic departamental. În următoarea comunicare, prezentată de Dna Elizaveta Chiriac s-a relatat despre conţinutul activităţii metodologice, funcţiile centrelor metodologice, organizarea şi coordonarea activităţii metodologice.

Foarte detaliat s-a discutat conţinutul formularului Raport statistic anual №6-c Activitatea bibliotecilor şi Notele explicative pentru completarea acestuia. Participanţii au fost atenţionaţi asupra indicilor noi, diferenţelor dintre formularul vechi şi cel nou şi s-a recomandat termenul de prezentare a tabelelor centralizatoare până la 30 ianuarie 2016. Alături de responsabilii de activitatea bibliotecarilor şcolari de la OLSDÎ, Forma 6C a fost distribuită bibliotecarilor de colegii, şcoli profesionale şi de meserii.

Participanţilor la şedinţa profesională le-a fost propus Proiectul FIŞEI DE EVALUARE a bibliotecii din învăţământul general şi profesional tehnic, document elaborat în cadrul Consiliului bibliotecilor din învăţământ (CBI). Înainte de a începe discuţii s-a menţionat, că la ultima şedinţă a Consiliului Bibliotecilor din învăţământul general, profesional şi superior din 15 octombrie 2015 s-a decis de a elabora şi aplica o Fişă de evaluare pentru a obţine date, care ar permite determinarea situaţiei reale în bibliotecile şcolilor profesionale şi de meserii.

În detalii s-a discutat conţinutul fişei, s-au propus anumite precizări şi specificări la date generale despre instituţia şi biblioteca, și anume: profilul instituţiei şi categoria bibliotecii conform mărimii colecţiilor; la compartimentul Acte de reglementare, de evidenţă şi elemente de semnalare: Registru de evidenţă a publicaţiilor primite de la utilizatori în schimbul celor pierdute, proiecte didactice la cursul opţional„Iniţierea în cultura informaţiei” ş. a.

În urma discuţiilor şi propunerilor din partea participanţilor la şedinţa FIŞA a fost completată cu noi poziţii, urmând a fi aprobată la nivel de Minister pentru a începe, din 11 ianuarie 2016, procesul de evaluare a bibliotecilor din învăţământul profesional tehnic.

Ecaterina Scherlet, directorul BŞ UPSC, preşedintele Comisiei Evaluare ABRM, a relatat despre principalele evenimente, desfăşurate în cadrul ABRM, a menţionat rolul Asociaţiei Bibliotecarilor în susţinerea profesională a personalului de bibliotecă, invitând pe cei 20 participanţi non-membrii ai ABRM, să adere la Asociaţie, să se înregistreze în baza de date respectivă, completând formularul de pe site-ul ABRM, iar pe cei, care deja fac parte din această organizaţie, să devină mai activi şi să contribuie la dezvoltarea obiectivelor acesteia.

În finalul ședinţei discuţiile s-au centrat pe problemele curente și de perspectivă din activitatea bibliotecilor: închirierea manualelor, contractele de închiriere, asigurarea cu manuale, eliminarea publicaţiilor din colecţiile bibliotecii, introducerea în curriculumul şcolar a disciplinei „Iniţierea în cultura informaţiei”, elaborarea instrucţiunii pentru completarea Fişei de evaluare etc. Toate informaţiile, prezentate în cadrul şedinţei, au fost oferite pe stick sau expediate prin e-mail.

Considerăm, că toate subiectele şi problemele discutate în cadrul şedinţei profesionale, deciziile luate în comun, vor contribui la soluţionarea problemelor, stabilirea relaţiilor de parteneriat şi coordonarea activităţilor biblioteconomice.

[flagallery gid=2]

 

Boxa de idei

Mesaj:

Contor vizitatori

  • 0Azi:
  • 69Săptamina trecută:
  • 156Luna curentă:
  • 15083Total vizitatori: