Colaborare biblioteca-catedra

În cadrul Programului de Parteneriat  Bibliotecă – Catedră la 7 februarie 2019 în incinta Sălii de Lectură  s-a desfășurat  activitatea Consilierea psihopedagogică.  La activitate au participat masteranzii  anului I,  fac. Psihologie și Psihopedagogie Specială, specialitatea  Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, profesor –  dr. M. Rotaru.

În cadrul activității masteranzii au luat cunoștință de posibilitățile  de studiu și cercetare oferite de Biblioteca Științifică. A fost prezentată expoziția  Psihopedagogia personalității. Mai apoi participanții au fost familiarizați cu noile achiziții de carte la profilul specialității, au fost inițiați în utilizarea Repozitoriului instituțional și a catalogului electronic.

Activitatea a demonstrat eficiența colaborării bibliotecă-catedră și a activității  individuale  de studiu și cercetare a utilizatorului în spațiile Bibliotecii.

Boxa de idei

Mesaj:

Contor vizitatori

  • 3Azi:
  • 170Săptamina trecută:
  • 471Luna curentă:
  • 19584Total vizitatori: