Parteneriat Biblioteca-Catedra

Biblioteca UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Catedra Pedagogia învățământului Primar  a organizat la 2 februarie 2019 (09.00- 15.00) în incinta Sălii de Lectură Conferința „Rezultatele practicii de profesionalizare”. La activitate au participat masteranzii  anului II, fac. Științe ale Educației și Informatică, specialitatea  Management și consiliere în învățământul primar, conducător – dr. conf. A Curacițchi și specialitatea Didactica învățământului primar, conducător – dr., prof. univ. L. Ursu.  La conferință au asistat  masteranzii anului I ai aceleiași facultăți.

Masteranzii au prezentat informația despre practica de profesionalizare. În cadrul activității  participanții au luat cunoștință de resursele deținute în serviciu, de  posibilitățile de studiu și cercetare oferite de Biblioteca Științifică.  Pe parcursul activității masteranzii au consultat publicațiile  expuse  în sală («Achiziții noi», «În sprijinul practicii pedagogice», „Educația pentru lectură”, «Ziua internațională a cititului împreună»). Participanții au luat cunoștință și de posibilitățile și avantajele utilizării catalogului electronic, au fost inițiați în utilizarea resurselor Repozitoriului instituțional.

Activitatea s-a desfășurat activ, interesant, cooperarea între utilizator și bibliotecar fiind permanentă. Masteranzii au manifestat interes față de colecțiile Bibliotecii și posibilitățile ce le oferă pentru activitatea de studiu individual.

Boxa de idei

Mesaj:

Contor vizitatori

  • 2Azi:
  • 186Săptamina trecută:
  • 334Luna curentă:
  • 21440Total vizitatori: