Workshop profesional „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”

Comunicat privind lucrările Workshopului profesional „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci” cu specialişti, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ din Centrul, Sudul şi Nordul Republicii Moldova

26 noiembrie 2017

În data de 29 noiembrie 2017 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile din învăţământul general şi colegii de profil pedagogic din Zona de Centru şi Sud) în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile din învăţământul general şi colegii de profil pedagogic din Zona de Nord), cu susţinerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organelor Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din Republica Moldova, în parteneriat cu Centrul biblioteconomic naţional – Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a fost organizat Workshopul profesional cu genericul „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”.

La această întrunire au participat 36 specialişti – responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ, bibliotecari şcolari, de colegiu din Centrul, Sudul şi Nordul Republicii Moldova, inclusiv din raioanele: Briceni, Dubăsari, Teleneşti, Anenii Noi, Drochia, Floreşti, Străşeni, Şoldăneşti, Ocniţa, Cimişlia, Donduşeni, Ştefan-Vodă, Orhei, Glodeni, Călăraş, Basarabeasca, Rezina, Soroca, Criuleni, Hânceşti, Ialoveni, Făleşti, Râşcani, Sângerei, Ungheni, municipiile Chişinău şi Bălţi.

Workshopul profesional s-a desfăşurat în conformitate cu programul stabilit.

Doamna Ludmila Corghenci, şef Centru Formare profesională continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării BNRM a comunicat despre  priorităţile anului biblioteconomic 2018: promovarea Legii cu privire la biblioteci; elaborarea instrumentelor necesare pentru implementarea Legii; implementarea/monitorizarea realizării strategiilor naționale și instituționale; diversificarea resurselor, produselor și serviciilor de interes pentru utilizatori; promovarea permanentă și implicarea în realizarea ODD-urilor; dezvoltarea competențelor bibliotecarilor și utilizatorilor, în special în TI.

Doamna E. Scherlet, directorul BŞ UPSC, a prezentat priorităţile dezvoltării bibliotecilor şcolare în conformitate cu noul cadru legal, strategic şi de reglementare.

Conţinutul şi oportunităţile  Ghidului  IFLA  pentru bibliotecile şcolare a fost prezentat de doamna Zinaida Slutu, bibliotecar IPLT „Spiru Haret”. Acest ghid invită personalul din bibliotecile școlare să dezvolte, să amplifice competențele de care aceștia au nevoie, pentru a ține pasul cu permanentele schimbări din educație și societate și a deveni agenți catalizatori ai schimbării.

Totalurile Lunarului Internaţional al Bibliotecilor Şcolare în raionul Soroca,
ediţia a V-a, o experienţă de succes, au fost prezentate de doamna Elena Cociurca, specialist metodist DΠ Soroca. Dacă la primele ediţii activităţile din cadrul Lunarului se limitau numai la cele tradiţionale: expoziţii, convorbiri, victorine, ajunşi la ediţia a V-a bibliotecarii şcolari din raionul Soroca au diversificat aceste activităţi prin introducerea: lansărilor şi prezentărilor de carte, conferinţelor literare, întâlnirilor cu scriitori, medalioanelor literare, atelierelor de discuţii şi dezbateri, spectacolelor literare, concursurilor de desene şi poezii,  orelor de “Formare a culturii informaţionale”,  vernisărilor de expoziţii, achiziţiilor şi donaţiilor de carte etc..

În legătură cu faptul, că a fost  actualizat formularul raportului statistic şi notele explicative pentru completarea acestuia, în cadrul trainingului, desfăşurat de către doamnele Tatiana Prian, bibliotecar principal BŞ USARB şi Marina Cârmu, şef serviciu BŞ UPSC, s-a discutat foarte detaliat conţinutul formularului „Cercetare statistică anuală №6-с. Activitatea bibliotecilor”.  Participanţii au fost atenţionaţi asupra indicilor noi, diferenţelor dintre formularul vechi şi cel nou şi s-a recomandat termenul de prezentare a tabelelor centralizatoare până la 30 ianuarie 2018.

În finalul workshopului discuţiile s-au centrat pe problemele curente și de perspectivă din activitatea bibliotecilor: actualizarea bazei de date a membrilor ABRM, cotizaţiile de membru ABRM, calendarul datelor remarcabile şi a. Toate informaţiile, prezentate în cadrul workshopului, au fost oferite pe stick sau expediate prin e-mail.

Considerăm, că toate subiectele şi problemele discutate în cadrul workshopului profesional, deciziile luate în comun, vor contribui la promovarea şi implementarea Legii cu privire la biblioteci, realizarea priorităţilor propuse de noul cadru legal, strategic şi de reglementare, soluţionarea problemelor, stabilirea relaţiilor de parteneriat şi coordonarea activităţilor biblioteconomice.

Boxa de idei

Mesaj:

Contor vizitatori

  • 4Azi:
  • 213Săptamina trecută:
  • 634Luna curentă:
  • 22983Total vizitatori: